Om Linedance

Vad är Linedance?

Linedance, eller Line Dance på engelska, är ingen pardans, du behöver alltså ingen partner. Alla ställer upp sig i rader/på linje för att sedan dansa ett förutbestämt rörelsemönster, en koreografi. Varje dans är koreograferad till en speciell låt, men det går oftast att dansa en
och samma dans till många andra låtar.

Tidigare dansades vanligen Linedance till country-musik, men idag koreograferas danser till 
all sorts musik, varav du kan höra de flesta på radion.
Linedance idag är mer likt showdans och det finns tusentals danser att välja mellan!

I Linedance förekommer olika karaktärer av danser.
I alla karaktärer är grundstegen desamma fast man dansar dem på olika sätt.

*  Smooth (West Coast Swing, Night Club och Two Step).
*  Lilt ( Polka, East Coast Swing, Jive).
*  Rise & fall (Vals)
*  Cuban (Cha Cha, Rumba, Mambo) 
*  Funky (Disco, Soul, Funk) 
*  Novelty (lustbetonad dans till anpassad musik)
 
Alla stegbeskrivningar från A-Ö hittar du HÄR

Kursverksamhet

Linedance-klubbar runt om i Sverige anordnar oftast terminsvis kurser, där de lär ut danser i grupper med olika svårighetsnivåer.

Socialdans och Öppna danser

Socialdans eller Öppen dans kallas det när en klubb anordnar ett danstillfälle utanför de fasta kurserna. Att gå på en Öppen dans är ett mycket bra tillfälle att underhålla och befästa de danser man lär sig på kurserna. Dessutom får man chans att träffa andra dansare, både från den egna klubben och andra klubbar, i ett mer socialt avslappnat sammanhang.

På Socialdanser och Öppna danser är det vanligt att DJ:n har en förutbestämd danslista. Danslistan består ofta av en dans med en eller två alternativdanser, d.v.s. en enklare dans som kan dansas till den spelade musiken. På detta sätt kan alla dansa, både nytillkomna dansare såväl som gamla dansrävar ;) 

Ibland händer det att det hålls Öppna danser utan danslista. Då är det vanligast med önskedanser där deltagarna få skriva upp sina favoritdanser på en lista vid DJ-båset.

Event

Event är danstillfällen som varar i många timmar upp till flera dagar. Den blandas oftast med färdiga danslistor, workshops, utlärning av koreograferna själva.
Eventen är även ofta ihop med resor, hotell, mat mm.

Workshop

Workshop kallas det när det hålls en dansutlärning utanför de fasta kurserna. Workshop's hålls ofta i samband med Socialdanser, men kan även hållas separat, då man under ett par timmar får lära sig flera danser i varierande svårighetsgrader. Vanligt är att koreografen för dansen blir inbjuden att hålla i utlärningen på större event.

Syftet med en workshop är att lära ut danser som blivit väldigt populära, gamla klassiker som efterfrågas, tävlingsdanser eller danser som kommer ut i samband med filmer eller evenemang.

Tävling

Tävlingar i Linedance hålls över hela världen och är en väldigt populär dansform, speciellt nere i europa. Eftersom Linedance dansas till all sorts musik, så har man delat in musiken och dansen i olika karaktärer. Varje karaktär kan dansas med samma steg men med olika stilar, tonvikt på olika takter och lite olika sätt att hålla kroppen; armar, ben och fotnedsättningar.

De organisationer som genomför tävlingar i världen är World Country Dance Federation (WCDF), United Country Western Dance Council (UCWDC), Masters In Line (MIL) och World Dance Masters (WDM).